Vergoedingen en Tarieven 2023

Zorgverzekering

Met alle bekende zorgverzekeraars heb ik een overeenkomst gesloten.

In 2023 krijgt u weer 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit uw basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met Uw jaarlijkse eigen risico. Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering. Op deze site vindt u een overzicht van de vergoedingen in de aanvullende verzekering van de verschillende zorgverzekeraars.


Ketenzorg

Indien u één van de volgende aandoeningen heeft: diabetes, COPD of VRM (vasculair risicomanagement), dan kan het zijn dat de kosten voor uw behandeling worden vergoed vanuit een ketenzorgorganisatie of DBC (ik werk samen met Cohesie). Een voordeel van vergoeding via de ketenzorg is dat hiervoor géén eigen risico bestaat


Eigen Tarieven

Komt u bij mij zonder verwijsbrief van uw arts of krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Alleen in dat geval gelden mijn tarieven. 

 

Het tarief dat ik hanteer is € 17,50 per kwartier.

Hiervan is afgeleid: 
Eerste consult (uur): € 70,00
Vervolgconsulten: € 35,00