Vergoedingen en Tarieven 2024

Zorgverzekering

Met alle bekende zorgverzekeraars heb ik een overeenkomst gesloten.

In 2024 krijgt u weer 3 uur dieetadvisering vergoed vanuit uw basisverzekering. Houdt u hierbij rekening met Uw jaarlijkse eigen risico. Naast vergoeding vanuit uw basisverzekering kan het zijn dat u extra vergoeding ontvangt vanuit uw aanvullende verzekering.

Op deze site vindt u een overzicht van de vergoedingen in de aanvullende verzekering van de verschillende zorgverzekeraars.


Ketenzorg

In Noord-Limburg zijn zorgprogramma’s ontwikkeld voor:

  • Integrale chronische zorg voor mensen met:
    • COPD
    • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
    • Hart- en vaatziekten (CVRM)
  • Kwetsbare ouderen

Wanneer u samen met uw huisarts kiest voor behandeling en begeleiding vanuit een zorgprogramma, werken verschillende zorgverleners binnen en buiten uw huisartsenpraktijk samen

De kosten voor de behandeling van deze programma's worden vergoed vanuit de ketenzorgorganisatie (Cohesie). Een voordeel van vergoeding via de ketenzorg is dat hiervoor géén eigen risico bestaat.


Eigen Tarieven

Komt u bij mij zonder verwijsbrief van uw arts of krijgt u geen vergoeding (meer) van uw zorgverzekeraar? Alleen in dat geval gelden mijn tarieven. 

 

Het tarief dat ik hanteer is € 17,50 per kwartier.

Hiervan is afgeleid: 
Eerste consult (uur): € 70,00
Vervolgconsulten: € 35,00